Logo Fundacji Re:Akacja
16 dni przeciwko przemocy

Książka teleadresowa

Gdzie uzyskać wsparcie?

16 dni przeciwko przemocy

Wymiana doświadczeń

Publikacje i raporty dot. przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.

16 dni przeciwko przemocy

Wesprzyj nas

Jak zostać wolontariuszem/ wolontariuszką lub przekazać darowiznę

O Nas

Fundacja RE:AKCJA to organizacja wspierająca dialog społeczny w celu poprawy jakości relacji, poczucia bezpieczeństwa i realnego zaangażowania mieszkańców miasta Rybnika w kształtowanie wspólnej przestrzeni, przyjaznej rozwojowi osobistemu i otwartej na różnice.

Priorytetami Fundacji są działania na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn, komunikacji bez przemocy, wspierania aktywności lokalnej i rozwoju osobistego.

Statut
  Celami Fundacji są:
 1. działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,
 2. przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, a także ze względu na inne przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,
 3. promowanie komunikacji bez przemocy oraz upowszechnianie informacji dotyczących występowania, zapobiegania i niwelowania skutków sytuacji kryzysowych,
 4. podnoszenie poziomu wiedzy młodzieży i dorosłych o równouprawnieniu i niedyskryminacji ze względu na płeć,
 5. działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,
 6. wspieranie mniejszości narodowych oraz wymiany międzykulturowej,
 7. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na różnice,
 8. kształtowanie postaw aktywnych w społecznościach lokalnych,
 9. wspieranie procesów aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości prowadzących do niezależności ekonomicznej,
 10. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu,
 11. wspieranie twórczości artystycznej kobiet i mężczyzn,
 12. promowanie ekologii, zrównoważonego rozwoju i wiedzy na temat globalnych współzależności,
 13. wspieranie i promowanie rozwoju osobistego,
 14. wspieranie i promowanie świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości,
 15. integracja pracowników Fundacji.
Pobierz pelny tekst statutu
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Fundacja RE:AKCJA

Adres do korespondecji:

ul.Wrębowa 14d/34, 44-270 Rybnik

Numer KRS: 0000523308

NIP: 642-318-77-82 REGON: 243670471

Konto BGŻ SA:
93 2030 0045 1110 0000 0395 7680

Beata Matuszek:

beata@fundacjareakcja.pl

Facebook Fundacja RE:AKCJA Rybnik