16 dni przeciwko przemocy

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. W takim dniu jak dzisiaj pochylamy się ze szczególną uwagą nad problemem przestępstw ze względu na płeć, kiedy to wykorzystuje się słabość, "racje" stereotypów i uprzedzeń oraz nienawiść i brak szacunku dla drugiego człowieka w pokazywaniu swojej siły i dominacji. O tym, dlaczego akurat skupiamy się głównie na przemocy względem kobiet świetnie objaśnia Fundacja Pozytywnych Zmian w raporcie na temat przemocy na Śląsku z 2014 r. Link do raportu.

16 dni przeciwko przemocy obrazek

Temat jest niewyczerpany. Zgwałcenia jak i przemoc domowa nadal są tematami tabu, o których lepiej nie rozmawiać. Tylko co wtedy, kiedy problem będzie bardzo blisko Ciebie... Aby przełamać pierwsze bariery w mówieniu o przemocy i poszukiwaniu rozwiązań spójrzmy na statystyki policyjne. Wzrost zgłoszeń w 2014 r. wobec roku poprzedniego to być może nie tyle wzrost samych aktów przemocy, co - zaufania do policji. Bo przecież istnieje jeszcze ta "szara strefa" milczenia, która nie wyjdzie nigdy na jaw.

16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć to ogólnoświatowa kampania zwalczająca wszelkie przejawy przemocy. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problem nierówności, dyskryminacji i występującej razem z nimi agresji. 16 Dni rozpościera się między datami upamiętniającymi ważne wydarzenia: 25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet i 10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. To właśnie w tym okresie przypadają również m.in.: dzień upamiętniający Masakrę w Montrealu, Światowy Dzień AIDS, Światowy Dzień na rzecz Zniesienia Niewolnictwa, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Międzynarodowy Dzień Wolontariatu na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. Podczas kampanii 16 Dni podkreśla się, że „eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet to kwestia praw człowieka, oraz że utrzymywanie takiej przemocy jest pogwałceniem praw człowieka".

Kampanie „16 dni" stanowią strategie osób i organizacji na całym świecie zaangażowanych w wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet(autonomia.org.pl).

Link do opisu kampanii na stronie krakowskiej Fundacji Autonomia!

Link do strony głównej kampanii!

Paulina Dróżdzel:
paulina@fundacjareakcja.pl
Tel. 782 206 039
lub
Beata Matuszek
beata@fundacjareakcja.pl