Warsztaty antydyskryminacyjne
Oferta warsztatów antydyskryminacyjnych
„Mozaika”


Forma: warsztaty prowadzone metodami aktywnymi w wymiarze: 4 h

Dla kogo: dla osób pracujących z młodzieżą, dla pracowników organizacji pozarządowych, dla działaczy i działaczek społecznych, dla osób zainteresowanych tematyką antydyskryminacyjną

Zalecana liczba uczestników i uczestniczek: 15 osób

Opis: Drugim biegunem dyskryminacji jest akceptacja świata takim, jakim jest, akceptacja drugiego człowieka, bez względu na to, co jest w nim odmiennego ode mnie samej. Inna (inna od mojej) sprawność, wyznanie, kolor skóry czy płeć nie określa wartości danej osoby. "Moje": płeć, sprawność, wyznanie, kolor skóry nie określają mojej wartości. Świat składa się z miliona różnorodnych elementów, które tworzą całość. A to, co nas odróżnia od siebie, albo – wyróżnia – przyczynia się do istnienia wspaniałej palety osobowości.
O przeciwdziałaniu dyskryminacji napisano wiele podręczników i traktuje o tym wiele przepisów prawnych, jednak, jeżeli nie pozwolisz sobie i innym wspólnie przeżywać rzeczywistości – na nic się zdają wszystkie szkolenia.
Dlatego zapraszam na warsztat, podczas którego zaczniesz od siebie. Kiedy doświadczysz różnorodności – pomysły na przeciwdziałanie dyskryminacji same przyjdą do głowy.

Warsztaty antydyskryminacyjne mają na celu poszerzenie kompetencji w zakresie rozpoznawania zjawiska dyskryminacji (ze względu na płeć, niepełnosprawność, wyznanie itp.) i pogłębienie wrażliwości na mechanizmy wykluczania społecznego. Warsztaty pozwalają na przyjrzenie się własnym poglądom i emocjom towarzyszącym tym zagadnieniom oraz kształtowanie postawy dialogowej. Wszyscy uczestnicy będą mieli szansę określić swoje stanowisko wobec wykluczania i dyskryminacji.

Praca trenerki polega na stworzeniu sytuacji edukacyjnej, pogłębieniu wiedzy uczestników i uczestniczek na temat dyskryminacji.

Zagadnienia warsztatu
1. „Tyrania normalności”.
2. Wzajemne oddziaływanie na siebie w grupie, w społeczności, w świecie – nie jestem sam/sama.
3. Wykluczanie – kto może dołączyć do grupy.
4. O grupach, z którymi się identyfikujemy – czyli o ważnych dla nas wartościach.

Atuty warsztatów antydyskryminacynych:
trenerka będzie bazowała na doświadczeniu uczestników i uczestniczek,
metody aktywne angażujące całą grupę,
spójne wprowadzenie do tematu,
minimum teorii i aktywne doświadczanie.

Miejsce: do uzgodnienia, udostępnia nieodpłatnie Zamawiający

Cena: do uzgodnienia indywidualnie

Notka biograficzna o trenerce warsztatów antydyskryminacyjnych:
mgr Paulina Dróżdzel (ur. 1985 r.) - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; koordynatorka projektu edukacyjnego w ramach POKL w Urzędzie Miasta Rybnika; od 2010 r. współpracowała z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji projektów EFS: dla liceów ogólnokształcących i profilowanych (2010-2012), dla techników i szkół zawodowych (2012-2013), dla przedszkoli (2013-2015); moderatorka spotkań literackich; organizatorka konkursów ekologicznych; prowadziła mapowanie społecznościowe dla społeczności dzielnicy Maroko-Nowiny w Rybniku w ramach projektu ECO21; certyfikowana trenerka – uzyskała Poziom 5 EQF – Starszego trenera w ramach szkoły trenerów, prowadzonej przez Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM w Katowicach; prywatnie – mieszkanka Rybnika i miłośniczka literatury.
Zapraszam do współpracy

Kontakt:
tel. 782 206 039
e-mail: paulina@fundacjareakcja.pl