Warsztaty storytelling
Oferta warsztatów digital storytelling


Forma: warsztaty prowadzone metodami aktywnymi w wymiarze: 3 x 8 h lub cyklicznie (8 x 3 h)

Zalecana liczba uczestników i uczestniczek: 10-15 osób

Dla kogo: dorośli i młodzież, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

Opis: Każdy z nas ma swoją wyjątkową opowieść, a dzielenie się osobistymi historiami ma niesamowitą, terapeutyczną moc. Opowieści pozwalają nam lepiej zrozumieć nie tylko innych, ale przede wszystkim siebie. Warsztaty digital storytelling to chwila na wgląd w siebie i twórczą pracę nad multimedialną opowieścią, wykorzystującą obrazy, filmy i dźwięk.
Opowiadanie historii może zmienić świat. Porywająca opowieść może zaszczepić w słuchaczach idee, myśli i przekonania. Warsztaty digital storytelling kierujemy do grup dorosłych i do młodzieży. Zajęcia mogą zarówno przybrać formę warsztatów rozwoju osobistego, kiedy pracujemy na osobistych materiałach nad motywacyjnymi opowieściami o sobie lub swoim najbliższym otoczeniu. Metoda digital storytelling jest też świetnym sposobem do pracy z grupą nad konkretnym zagadnieniem np. dyskryminacja, doświadczenie niepełnosprawności, miłość, emigracja. Indywidualna lub wspólna praca nad opowieścią daje okazję do wspólnej refleksji.
Dostępność nowych technologii sprawia, że każdy z nas może stworzyć film, fotokast czy reportaż multimedialny. Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu technicznych aspektów tworzenia różnych form multimedialnych (od doboru sprzętu, przez jego używanie aż po oprogramowanie do postprodukcji i montażu). Zwieńczeniem każdego warsztatu jest stworzenie indywidualnie lub grupowo unikalnej multimedialnej opowieści.

Zagadnienia warsztatu
1. Bo każdy z nas ma historię do opowiedzenia
2. Konstruowanie skutecznych opowieści. Piszemy scenariusz
3. Tworzenie opowieści multimedialnych – zajęcia w terenie (audio, wideo, fotografia itp.)
4. Montaż i postprodukcja multimedialnej opowieści

Cena: do uzgodnienia

Notka biograficzna
Beata Matuszek – prezeska Fundacji RE:AKCJA, doradczyni mobilna Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu Nowe Technologie Lokalnie, specjalistka od narzędzi ICT w organizacjach pozarządowych. Prowadzi kursy z zakresu promocji, komunikacji oraz nowych narzędzi ICT. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi na całym Śląsku. Absolwentka komparatystyki na UJ oraz komunikacji społecznej na UŚ.
Zapraszam do współpracy

Kontakt:
tel. 728 337 310
e-mail: beata@fundacjareakcja.pl