Publikacje i raporty
Fundacja RE:AKCJA została członkinią Śląskiej Sieci 3 Sektora. Zachęcamy do śledzenia wydarzeń organizowanych przez sieć: LINKO przeciwdziałaniu dyskryminacji:
Zbiór publikacji nt. prowadzenia warsztatów/lekcji antydyskryminacyjnych
Publikacje Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej
Publikacje polecane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji