Książka teleadresowa
Wsparcie dla osób doznających przemocy:


Zespół ds. Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku
ul. Jankowicka 3, pokój 310, piętro III
tel. 32/42 260 80, 506 14 56 41
Podział terenu i godziny pracy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii
ul. Chrobrego 16, 44-200 Rybnik Korytarz, tel. 32 422 56 39, e-mail: sekretariat@oikip.rybnik.pl
źródło: www.oikip.rybnik.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, infolinia 801 120 002

Komenda Miejska Policji w Rybniku
44-200 Rybnik, Plac Armii Krajowej 5, tel. (32) 4295200
Wykaz dzielnicowych w Rybniku